Naar content

Over Anna

_____

Vanuit de behoefte om de leefbaarheid van Sint-Annaland op peil te houden is in 2014 de Initiatiefgroep Sint-Annaland Toekomstproof ontstaan. Een groep betrokken inwoners zijn primair met de zorg voor de inwoners van Sint-Annaland aan de slag gegaan. Door enquêtes en inwonersavonden zijn de inwoners gevraagd naar hun zorgen, hun wensen en ideeën en op basis daarvan is in 2015 de zorgcoöperatie opgericht en een pakket aan diensten samengesteld.

Na een grondige voorbereiding zijn de doelstelling, missie, kernwaarden met zorg geformuleerd. Uitgangspunt is steeds geweest dat de zorgcoöperatie er is voor de inwoners en doet wat haar leden belangrijk vinden. Wat we nu aanbieden is gebaseerd op wat we van onze inwoners hebben meegekregen en waar de huidige ontwikkelingen om vragen. De zorgcoöperatie past zich graag aan als de omstandigheden veranderen. Hieronder treft u meer informatie aan over onze organisatie.

Onze doelstelling
_____

Anna Zorgt dat vrijwilligers kunnen doen wat ze graag willen: zorgen voor elkaar.

Onze vrijwilligers zijn een luisterend oor en een helpende hand. Voor een boodschap, een klusje, begeleiding naar het ziekenhuis, een spelletje of gewoon een praatje. Als lid heeft u de keuze uit meerdere diensten. Anna Zorgt trouwens ook voor haar vrijwilligers en staat hen met raad en daad bij!


Anna Zorgt bij uw vragen rondom wonen, welzijn en zorg.

We helpen u bijvoorbeeld de juiste instantie te vinden en bij het invullen van ingewikkelde formulieren. U hoeft daarvoor niet ver te zoeken. U kunt ons bezoeken, bellen of mailen. Alles heel gemakkelijk en dichtbij. En een reactie op uw vraag blijft niet lang uit!


Anna Zorgt voor nieuwe welzijnsactiviteiten dicht bij u in de buurt.

Samen dingen ondernemen? Samen muziek luisteren, iets moois of lekkers maken of werken aan uw gezondheid. We helpen u om langer in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. We regelen het graag, voor én met u!


Anna Zorgt dat uw belangen worden behartigd waar nodig en gewenst.

Ze is de gesprekspartner van gemeente en zorgaanbieders en kaart daar uw zorgen en wensen aan. We gaan met diverse partijen in gesprek voor extra gunstige prijzen, betere dienstverlening en gunstige voorwaarden. We maken ons sterk voor behoud van alle mooie voorzieningen die er al zijn in Sint-Annaland en vullen graag aan wat ontbreekt. Uw wens – als lid van Anna Zorgt – is onze opdracht!

Het bestuur
_____

Anna Zorgt bestaat uit een zeer actief en gemotiveerde groep dorpsgenoten:

Dagelijks bestuur:
Voorzitter Sander Westdorp, Penningmeester Corné Polderman en Secretaris Jack Westdorp

Leden:
Marijke van Dijke, Ine van Ommen, Adriaan van den Berge, Arjan van Dijke en Ko Droogendijk

Dorpsondersteuners: Janet van de Repe, Lia de Wachter, Rianne Guiljam, Ellen van der Velde en Hilde Moerland (teamleider)

Klik hier voor contact

 

Onze missie
_____

Als Zorgcoöperatie Anna Zorgt staan wij letterlijk midden in de kern Sint-Annaland en staat de hulpvraag van onze leden centraal. We ondersteunen mensen en activeren hen bij het zelf maken van keuzes. Dit vertaalt zich naar een brede gedragenheid via het lidmaatschap van onze organisatie. Samen zijn wij van vele markten thuis en maken we elkaar en onze omgeving sterker. We opereren op basis van organische groei. De zorgcoöperatie heeft geen winstoogmerk en werkt met vrijwilligers. Winsten worden weer geïnvesteerd in de doelen van de organisatie.

 

Statuten
_____

Zie hier onze Statuten.

 

Onze kernwaarden
_____

Het fundament onder de beloftes van Anna Zorgt aan u als lid wordt gevormd door de kernwaarden: vertrouwen, respect, integriteit, onafhankelijkheid, transparantie, toegankelijkheid, vraag gestuurd, betaalbaarheid en eigen kracht. Ze vormen het vertrekpunt voor ons handelen.

 

Onze acht uitgangspunten
_____

1. Inwoners Sint-Annaland staan centraal

We zijn er voor alle inwoners van Sint-Annaland en het omliggende grondgebied.

2. We bouwen voort op wat bestaat

Anna Zorgt wil aansluiten bij wat er al is. Welke voorzieningen, projecten zijn er al aanwezig? En hoe kunnen we die versterken c.q. continueren? Door als Anna Zorgt in te stappen op de lijnen die er al liggen wordt de gemeenschap een motor van innovatie. De zorgcoöperatie speelt in op de vraagbehoefte die er in de praktijk is.

3. Dit kan ik voor jou betekenen, wat kan jij voor mij betekenen?

Wederkerigheid is ingebakken in al ons denken en doen. Samen doen we het en "samen" betekent ieders bijdrage waarderen.

4. Wie wil bijdragen, mag mee doen

Iedereen en van elk niveau heeft iets bij te dragen. De opgave is dat we zoeken naar wat die bijdrage is. Door gebruik te maken van alle niveaus van burgers kan de Sint-Annalandse gemeenschap een bijdrage leveren aan de doelstellingen.

5. Het lidmaatschap is een must

Voor wat hoort wat! Voor het lidmaatschap van de zorgcoöperatie krijgen de leden toegang tot de diensten van de zorgcoöperatie. De zorgvragers komen uitsluitend uit de kern Sint-Annaland en het omliggende grondgebied. Lid van de coöperatie worden uitsluitend de inwoners van Sint-Annaland en het omliggende grondgebied. De coöperatie streeft ernaar dat alle vrijwilligers ook lid zijn van de coöperatie.

6. Verbondenheid maakt productief

Deelname aan de gemeenschap betekent gedeelde verantwoordelijkheid. Er is verbondenheid nodig om je verantwoordelijk te kunnen voelen, maar ook om die verantwoordelijkheid te kunnen delen. Wanneer inwoners zich verbonden voelen kunnen ze samen een daadwerkelijke verandering teweeg brengen in onze samenleving.

7. Respect voor autonoom functioneren

In alles wat we doen streven we naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid en respecteren de eigenheid van de inwoners van Sint-Annaland. We houden rekening met bestaande activiteiten en voorzieningen. Dit vereist dat we consequent vanuit de gemeenschap redeneren.

8. Geen werkgeverschap

De coöperatie vervult een intermediair functie (we zoeken partijen die kunnen beantwoorden aan de behoefte) en gaan niet de rol van werkgever invullen. We brengen partijen bij elkaar. We constateren een behoefte en willen die ingevuld zien.

 

 

Contactgegevens
_____

Postadres
Voorstraat 42, 4697 EL Sint-Annaland

Kamer van Koophandel: 63123339
Rekeningnummer: NL13RABO 0303096012
Oprichting: 15 april 2015

f

 

Bezoekadres
_____

Heerlijckheid Havenzicht
Tonhuisstraat 1, 4697 HZ Sint-Annaland

Open maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur

Telefoon: 0166-657011

E-mail: info@anna-zorgt.nl

Veelgestelde vragen

 

 

In het nieuws!
_____

Volg het nieuws en de ontwikkelingen van Anna Zorgt!

Heeft u vragen? Mail of vul het contactformulier in