How can we help you?

 > Algemene voorwaarden

Toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar en woonachtig in Sint-Annaland of het buitengebied.
Er wordt een onderscheid gemaakt in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
Bij een meerpersoonshuishouden wordt het lidmaatschap op naam gezet van één van de volwassenen. Wie? Dat bepaalt u zelf.
Onder een meerspersoonshuishouden vallen ook de inwonende kinderen tot 18 jaar.
Contributie wordt één keer per jaar in februari automatisch van de rekening afgeschreven. 

Het lidmaatschap is noodzakelijk als u gebruik wilt maken van één van de vele voordelen.
Vrijwilligers van Anna Zorgt mogen lid zijn en genieten dan tevens alle voordelen. Het lidmaatschap is niet verplicht wat betreft het vrijwilligerswerk.


Het bestuur besluit over de toelating tot Anna Zorgt.

  • Contributie eenpersoonshuishouden € 2,50 per maand, € 30 op jaarbasis
  • Contributie meerpersoonshuishouden € 3,50 per maand, € 42 op jaarbasis
  • Contributie wordt in één keer in februari – voor het gehele jaar – automatisch afgeschreven van het door u opgegeven IBAN
  • Aanmeldingen in de loop van het kalenderjaar betalen met terugwerkende kracht de contributie over het gehele jaar
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.