In de zorgwereld zijn de veranderingen groot. Anna Zorgt speelt daar zo goed mogelijk op in met nieuwe initiatieven of aanpassingen van bestaande. We informeren u hier over het laatste nieuws.

 

archief

  

  

PROEFTUIN SINT-ANNALAND

Geplaatst door Beheer (beheerder) op 24-02-2018

U heeft vast wel eens iets gehoord over burger- en overheidsparticipatie. Deze proeftuin is daar een mooi voorbeeld van. Als gemeente willen we niet voor, maar samen met de inwoners nadenken over hun toekomst. Te beginnen met de sociale kant van het gemeentelijk beleid, het sociaal domein, zoals: gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, opvoeding inburgering en dergelijke. Tijdens deze proefperiode krijgen twee consulenten uren beschikbaar om taken te gaan overnemen op het gebied van zorg, WMO, sociale voorzieningen, opvang vluchtelingen, aanpak van laaggeletterdheid en ketenzorg dementie. Voor dit jaar bestaan de activiteiten uit; uitbreiding zorgloket, aanpak dementie, ondersteuning mantelzorgers en aanpak laaggeletterdheid.

 

Een leven lang thuis

Er zijn in totaal acht doelen benoemd die we willen bereiken met deze proeftuin, waarbij zelfredzaamheid en verminderen van eenzaamheid twee belangrijke zijn. Wie wil nu niet een leven lang aangenaam kunnen blijven wonen in eigen dorp? Dat is precies waar Anna Zorgt ook aan werkt. Een stuurgroep met mensen uit alle drie de samenwerkende partijen bewaken de voortgang. Vanuit Anna Zorgt zijn dat Ine van Ommen en Arjan van Dijke.

 

 

Consulenten voor alle inwoners

Voor het vinden van twee geschikte consulenten hebben we niet lang hoeven te zoeken. Judith Westdorp-Bruijnzeel en Janet van de Repe hebben al heel wat ervaring opgedaan en een netwerk opgebouwd als vrijwilligerscoördinator bij Anna Zorgt. Ieder krijgt nu een eigen takenpakket. Naast hun vrijwilligerstaken voor de leden van Anna Zorgt gaan ze nu ook deze consulentenrol oppakken en staan ze ten dienste van alle inwoners van Sint-Annaland. Ze worden ondersteunt door de gemeente en betaald vanuit een regionaal innovatiefonds. U kunt vanaf heden ook bij hen terecht voor meer informatie. Bel (0166) 657011, kijk op www.anna-zorgt.nl of kom langs tijdens kantooruren op maandag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, Havenplein 41.   

 

Inwoners aan het stuur

Voor inwoners van Sint-Annaland betekent deze ontwikkeling dat ze in de loop van de proefperiode gaan merken dat ze voor meer zaken terecht kunnen in hun eigen dorp. Daarnaast dat ze zelf meer invloed krijgen op de manier waarop de zorg in Sint-Annaland wordt georganiseerd. De informatie hierover wordt van tijd tot tijd via krant en (sociale) media met u gedeeld.

Laatst vernieuwd: 24-02-2018 om 20:45


Terug

Meer informatie klik hier!

2015 © Anna Zorgt | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Sitemap