Archief 

NIEUWSFLITS februari 2016

Geplaatst door Beheer (beheerder) op 16-02-2016

 • SAMENWERKING MET ZORGPROFESSIONALS
  Nu onze vrijwilligersactiviteiten op de rails staan is er meer ruimte om de verbinding te gaan maken met de professionele zorgorganisaties. Curadomi, Allevo, Schutse Zorg en Anna Zorgt zitten periodiek rond de tafel en praten met elkaar over mogelijke samenwerking in de toekomst. Doel? Een betere dienstverlening voor de inwoners van Sint-Annaland. Met name alarmopvolging en de 24-uurs zorg zijn belangrijke onderwerpen. Dit vaste overleg tussen de vier organisaties heeft de naam CASA gekregen, van iedere instelling de 1e letter.   

 • SCOOTMOBIELS
  Eind 2015 zijn we gestart met het in bruikleen geven van ‘n scootmobiel gedurende ’n dag(deel). Tot op heden is daar zeer weinig gebruik van gemaakt. Logisch want het is nu niet het beste seizoen om een eindje te gaan rijden. Nu we langzaam naar het voorjaar gaan verwachten en hopen we dat de vraag aantrekt. Heeft u belangstelling laat het onze vrijwilligerscoördinatoren dan weten. Deze proef is een samenwerking met de gemeente Tholen en het KOG Centrum in Goes en loopt tot 1 juni 2016.

 • PROEF VERVOER SINT-ANNALAND
  Er loopt een proef met het vervoer van inwoners naar de dagopvang in Zorgcentrum De Schutse. Aanleiding is het verdwijnen van dit vervoer door bezuinigingen van de landelijke overheid. In goed overleg tussen diverse instanties levert Anna Zorgt 12 vrijwilligers als buschauffeur. De Schutse stuurt mee als initiatiefnemer en verantwoordelijk organisator van deze activiteit. Voor meer informatie kunt u bij onze vrijwilligerscoördinatoren terecht. 

 • INSPIRATIEBIJEENKOMST ANNAHOF BEWONERS
  We hebben het initiatief genomen om alle toekomstige bewoners van Annahof een beetje te ontzorgen door ze te helpen bij vraagstukken zoals inrichting, verhuizing en het loslaten van de vertrouwde omgeving. In samenwerking met Woningcorporatie Stadlander en Woonboulevard Poortvliet organiseren we op vrijdag 4 maart een inspiratiebijeenkomst waarbij men onder andere vrijblijvend tips en ideeën krijgt aangereikt voor de inrichting van het nieuwe appartement en welke meubels geschikt zijn om mee te nemen van het oude naar het nieuwe onderkomen.  

 • ONTMOETINGSRUIMTE ANNAHOF
  Zoals nu gepland wordt in oktober het appartementencomplex Annahof opgeleverd. In dit complex heeft Anna Zorgt een ruimte gehuurd om haar activiteiten in onder te brengen. Dit wordt het nieuwe vaste punt waar u onze vrijwilligerscoördinatoren kunt bezoeken en waar kleinschalige bijeenkomsten worden georganiseerd. Voor grotere activiteiten blijven we gebruik maken van de andere faciliteiten in ons dorp.   

 • VOOR UW AGENDA
  Op maandagavond 23 mei houden we onze 1e Jaarvergadering in de sportzaal van de Wellevaete. Alle leden van Anna Zorgt zijn dan welkom. U ontvangt later dit jaar een uitnodiging en agenda. Naast informatie kunt u daar onder andere terecht met al uw vragen, kiest u een nieuwe bestuurder en hebben we nog een interessante spreker voor u in petto.

 • WELZIJNSACTIVITEITEN
  In 2015 zijn er al diverse koffieochtenden georganiseerd. Steeds bleek er genoeg animo voor te zijn. Naast elkaar ontmoeten werden er soms ook spelletjes gespeeld. De sfeer was steeds gezellig en geanimeerd. Vrijwilligers liepen rond om koffie te schenken of om te assisteren bij de diverse onderdelen. Ook in 2016 vindt er iedere maand een activiteit plaats. De eerste hebben we achter de rug, waarbij door zo’n 60 aanwezige leden gekeken werd naar oude filmbeelden. Met dank aan Kees van Winkelen. Een bewijs dat dit soort activiteiten in een behoefte voorzien. Elly Fase en Jeannet Westdorp verzorgen de uitwerking van de diverse gezellige activiteiten.    

 • POSITOOS 2015
  Op vrijdag 30 oktober 2015 ontving onze penningmeester een mooie cheque ter waarde van € 907,57. Dit bedrag is bijeen gespaard door al degenen met een Positoos pas die gekozen hebben voor Anna Zorgt als goed doel. Wilt u ook in 2016 meewerken aan het realiseren van een mooie ontmoetingsplek in Annahof? Naast tafels, stoelen en kasten willen we daar een beamer en projectiescherm ophangen voor bijvoorbeeld het geven van presentaties. Kijk op www.samen-doen.nl voor meer informatie. Als u inlogt met uw persoonlijke code kunt u in het linker-rijtje onderaan kiezen voor ‘spaardoelen’ en uw huidig spaardoel wijzigen in een ander doel. Wij willen u deze mogelijkheid voor het geven van steun aan Zorgcoöperatie Anna Zorgt van harte aanbevelen. Doet u niets dan spaart u automatisch voor het algemene doel. Het Positoos pasje is tegenwoordig gratis af te halen bij de deelnemende winkeliers.    

 • AANTAL LEDEN
  Nog steeds loopt de teller op wat betreft het aantal leden van onze coöperatie. Momenteel staat die op 537 (één- of meerpersoons) huishoudens, samen goed voor een bereik van zo’n 2.000 inwoners van ons dorp.

 • BESTUURSZAKEN
  Tijdens de 1e jaarvergadering van onze coöperatie op maandag 23 mei vindt een bestuurswisseling plaats. Petra Goedegebuure-van Vossen is periodiek aftredend en niet-herkiesbaar. Hiervoor in de plaats stellen we aan u voor om Rianne Knijff-Degoedt te benoemen tot bestuurslid van Anna Zorgt. Rianne kent u misschien al wel als één van onze huidige vrijwilligerscoördinatoren. Tot haar verkiezing tot bestuurslid loopt ze zich alvast warm door het bijwonen van de bestuursvergaderingen. Ook de taakverdeling binnen het dagelijks bestuur is compleet. Naast voorzitter Sander Westdorp en secretaris Jack Westdorp, bekleedt penningmeester Arjan van Dijke een dubbelrol als vicevoorzitter van onze organisatie.

 • CONTRIBUTIE
  Eind februari wordt de contributie voor 2016 van het rekeningnummer afgeschreven dat u aan ons heeft doorgegeven. De contributie voor een éénpersoonshuishouden bedraagt € 2,50 per maand en dat is € 30 voor een geheel jaar. De contributie voor een meerpersoonshuishouden is € 3,50 per maand en dus € 42 op jaarbasis. Inwoners die zich in de loop van het jaar aanmelden, betalen het volledige jaarbedrag. Wat betreft het opzeggen van het lidmaatschap verwijzen we naar de www.anna-zorgt.nl onder het kopje “Voordelen” en vervolgens “voorwaarden & bijzonderheden.”  

 • VRIJWILLIGERS
  De huidige vrijwilligerscoördinatoren Janet van de Repe en Rianne Knijff hebben Ieteke van Tiggele bereid gevonden om het team van vrijwilligerscoördinatoren te versterken. Ieteke draait al volop mee tijdens de spreekuren op maandag- en donderdagmorgen.

 • LEDENVOORDEEL
  Wist u dat wanneer een Anna Zorgt vrijwilliger zich aanmeld voor een EHBO cursus hij of zij 10% korting ontvangt?   

 • VRAGEN STAAT VRIJ
  Neem dus gerust contact op met onze vrijwilligerscoördinatoren via www.anna-zorgt.nl of stuur een berichtje naar vrijwilligerscoördinator@anna-zorgt.nl of bel 0166-657011 of kom langs tijdens de spreekuren op maandag- of donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur in Medisch Centrum De Smisse. U bent van harte uitgenodigd!

 •  

 

Laatst vernieuwd: 16-02-2016 om 09:05


Terug

Meer informatie klik hier!

2015 © Anna Zorgt | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Sitemap