In de zorgwereld zijn de veranderingen groot. Anna Zorgt speelt daar zo goed mogelijk op in met nieuwe initiatieven of aanpassingen van bestaande. We informeren u hier over het laatste nieuws.

 

archief

  

  

3e Algemene Ledenvergadering Anna Zorgt

Geplaatst door Beheer (beheerder) op 29-05-2018

Voorzitter Sander Westdorp was tevreden over het verloop van de vergadering. “De aanwezige leden wilden graag horen wat er speelt en geven daarmee ons het vertrouwen om op de ingeslagen weg door te gaan” aldus de voorzitter. De leden werden in de gelegenheid gesteld om hun vragen te stellen en daar werd mondjesmaat gebruik van gemaakt. Penningmeester Corné Polderman toonde aan dat de coöperatie een gezonde financiële basis heeft en er geen reden is om de contributie dit jaar of volgend jaar te verhogen. Terugblikkend op 2017 kwamen de vele activiteiten in beeld en werd door bestuurslid Ine van Ommen iets vertelt over de zorgvraag en het project Proeftuin Sint-Annaland. Een vergaande samenwerking met de gemeente Tholen op gebieden zoals dementie, laaggeletterdheid en Wmo.    

Na de pauze was het woord aan een speciale gast. Neurowetenschapper Behzad Rezaei begon met het vertellen van zijn ervaringen toen hij als 17e jarige vluchteling voor het eerst kennismaakte met Nederland en hoe de zorg hier toen was georganiseerd. Hij is momenteel verbonden aan de TU Delft als cognitief neurowetenschapper en bestudeert de mens en zijn of haar gedrag. Hij was uitgenodigd om iets te vertellen over langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hij ging in op het wetenschappelijk onderzoek dat de beleving van persoonlijk geluk slechts in beperkte mate wordt beïnvloed door goede zorg. Het gaat volgens hem veel meer over in verbinding zijn met anderen, het kunnen vasthouden aan vertrouwde gewoonten en het feit dat je nog ergens bij behoort, zoals een kerkgenootschap. “Ga eenzamen niet pamperen, maar geeft ze een functie”, was ook een treffende uitspraak. Zijn advies was tevens om niet te denken vanuit het stapelen van stenen, maar het verder bouwen aan verbindingen tussen mensen. Gastspreker Behzad Rezaei is enthousiast over de Sint-Annalandse zorgcoöperatie en hoe de gemeenschapszin is ingebed in de samenleving. Als wetenschapper is hij hele dagen met theorie bezig, de praktijk is daarbij voor hem zeker zo interessant. Hij bood aan om ‘stage’ te komen lopen in Sint-Annaland en het bestuur van Anna Zorgt te helpen om nieuwe woonideeën te ontwikkelen die gebaseerd zijn op gemeenschapszin. Zijn persoonlijke missie is de kwaliteit van leven te verbeteren, niet door de zorg, maar door de verbinding tussen mensen te verbeteren. Een missie die heel goed past bij Zorgcoöperatie Anna Zorgt.  

 

Laatst vernieuwd: 29-05-2018 om 17:46


Terug

Meer informatie klik hier!

2015 © Anna Zorgt | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Sitemap