In de zorgwereld zijn de veranderingen groot. Anna Zorgt speelt daar zo goed mogelijk op in met nieuwe initiatieven of aanpassingen van bestaande. We informeren u hier over het laatste nieuws.

 

archief

  

  

2e Algemene Ledenvergadering Anna Zorgt

Geplaatst door Beheer (beheerder) op 23-06-2017

Voorzitter Sander Westdorp was tevreden over het verloop van de vergadering. “De aanwezige leden wilden graag horen wat er speelt en geven daarmee ons het vertrouwen om op de ingeslagen weg door te gaan” aldus de voorzitter. De leden werden in de gelegenheid gesteld om hun vragen te stellen en die gingen met name over de lopende proef met persoonsalarmering en de nieuwe welzijnsactiviteiten die op stapel staan. Zo werd een proefballonnetje opgelaten over het in 2018 gezamenlijk te bezoeken concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. De aanwezige leden lieten merken daar zeker oren naar te hebben. Deze activiteit wordt dus verder uitgewerkt. Het maakt onderdeel uit van het ‘Anna Zorgt Ledenvoordeelprogramma’ waarmee naar extra toegevoegde waarde van het lidmaatschap wordt gestreefd. Daarbij wordt met name gekeken naar de interesses van de leden tussen de 40 en 59 jaar. Zo wordt er momenteel een activiteit ontwikkeld waarbij het thema ‘gezondheid en vitaliteit’ op een eigentijdse wijze invulling wordt gegeven. Begin juli is er een brainstorm gepland met een aantal specialisten op het gebied van beweging, gezondheid en voeding. Tijdens de ledenvergadering werd er ook stilgestaan bij het succes van de maandelijkse welzijnsactiviteiten, de samenwerking met Schutse Zorg Tholen en de boodschappendienst die per 1 juli van de Gemeente Tholen wordt overgenomen. De leden konden zich ook vinden in het idee om samen met twee Thoolse taxiondernemingen een samenwerking aan te gaan, waarbij de leden van Anna Zorgt met een flinke korting zelf hun taxirit kunnen regelen. En op verzoek van de leden start in september een cursus Frans. Voor jong en oud wordt zo het lidmaatschap extra aantrekkelijk.  

 

Verantwoordelijk bestuurslid Ine van Ommen gaf aan dat de Wmo proef in Sint-Annaland met een half jaar wordt verlengd. Alle inwoners van Sint-Annaland kunnen dus met hun vragen en wensen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ook terecht bij het zorgloket van Anna Zorgt, op maandag- en donderdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Telefonisch en digitaal zijn wij alle dagen in de week bereikbaar. Het team van vrijwilligerscoördinatoren bestaande uit Janet van de Repe en Judith Westdorp wordt sinds kort versterkt door Jannie van den Broek. Haar man Gerard van den Broek wordt welzijnscoördinator, naast Jeannet Westdorp en Elly Fase. De aanwezigen leden verwelkomende hen beiden met applaus.    

 

Na vaststelling door het bestuur worden de notulen gepubliceerd via deze site.     

 

Zorgcoöperatie Anna Zorgt telt momenteel 560 leden (lees: huishoudens die zo’n 2.000 inwoners vertegenwoordigen), 83 vrijwilligers, 3 vrijwilligerscoördinatoren, 2 activiteitencoördinatoren, 8 bestuursleden en 3 bestuurlijke ondersteuners. 

Laatst vernieuwd: 23-06-2017 om 09:25


Terug

Meer informatie klik hier!

2015 © Anna Zorgt | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Sitemap