Archief 

1e Algemene Ledenvergadering Anna Zorgt

Geplaatst door Beheer (beheerder) op 25-05-2016

Op maandag 23 mei jl. vond de 1e Algemene Ledenvergadering plaats van Zorgcoöperatie Anna Zorgt. In de Wellevaete in Sint-Annaland waren zo’n 60 inwoners daarvan getuige. Het jaarverslag en financieel verslag over 2015 werden vastgesteld en de begroting over 2016 goedgekeurd. Vrijwel unanieme steun was er voor kandidaat bestuurslid Ine van Ommen-de Wit die vertrekkend bestuurslid Petra Goedegebuure-van Vossen gaat vervangen. Ine van Ommen-de Wit heeft 24 jaar gewerkt als manager zorg bij Schutse Zorg Tholen en wordt bestuurlijk verantwoordelijk voor het Zorgloket van Anna Zorgt.

 

Voorzitter Sander Westdorp was tevreden over de opkomst. “Sommige verenigingen kunnen hun jaarvergadering in de bestuurskamer laten plaatsvinden, gelukkig is dat bij ons niet het geval” aldus de voorzitter. De leden werden in de gelegenheid gesteld om hun vragen te stellen en die gingen veelal over het nieuwe complex Annahof. In dit complex neemt Anna Zorgt straks een belangrijke plaats in met haar zorgloket en ontmoetingsruimte voor kleinschalige bijeenkomsten. Het bestuur ontving tevens suggesties voor nieuwe activiteiten. Ook werd er stilgestaan bij de organisatie van de succesvolle welzijnsactiviteiten,  het vervoer naar de dagbesteding waar Anna Zorgt de vrijwilligers voor levert en de pilot inzet scootmobiels.

 

Na de oprichting in april 2015 werd het zorgloket van Anna Zorgt in mei geopend en tot het einde van dat jaar zijn er 118 verschillende koppelingen gemaakt tussen hulp vragende leden en hulp aanbiedende vrijwilligers. In totaal is 767 keer een Anna Zorgt vrijwilliger op pad geweest. Dit alles draagt bij aan de doelstelling om het mogelijk te maken dat alle inwoners een leven lang aangenaam kunnen blijven wonen in Sint-Annaland. Na vaststelling door het bestuur wordt het verslag van deze vergadering gepubliceerd via www.anna-zorgt.nl    

 

Zorgcoöperatie Anna Zorgt telt momenteel  544 leden (lees: huishoudens die zo’n 2.000 inwoners vertegenwoordigen), 83 zorgvrijwilligers, 3 vrijwilligerscoördinatoren, 7 bestuursleden, 3 bestuurlijke ondersteuners en 6 Anna Diensten.

Laatst vernieuwd: 25-05-2016 om 17:25


Terug

Meer informatie klik hier!

2015 © Anna Zorgt | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Sitemap